Περί συνεργασίας στον τομέα των πληροφοριών στην ΕΕ
Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες έδωσαν έναυσμα εκ νέου έναρξης της συζήτησης για ζητήματα που άπτονται της εμβάθυνσης της διακρατικής συνεργασίας στην ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών, ή ακόμα και της δημιουργίας ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών. Η συγκεκριμένη συζήτηση έχει ιστορικό βάθος σχεδόν δύο δεκαετιών· στον απόηχο των τρομοκρατικών κτυπημάτων, οι Ευρωπαίοι ηγέτες είθισται να
Σχόλια