Έρχεται δίκη ακύρωσης των νόμων που αντίκεινται στο αποτέλεσμα του Δημοψηφίσματος του 2015!

dimopsifismma-oxi

ΒΟΜΒΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ!!!

Μία δίκη στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο στις 9 Νοεμβρίου (6 μμ) μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην Ελλάδα και να ανατρέψει την Τροϊκανική Κατοχή που επιβλήθηκε στην Ελλάδα. Ζητείται να ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ που ψηφίστηκαν μετά το Δημοψήφισμα και είναι ενάντιοι στο ΟΧΙ του ελληνικού λαού. Καταλαβαίνετε ότι αν πετύχει, ανατρέπεται όλο το εγκληματικό οικοδόμημα που έχτισαν οι Τροϊκανοί.
Στη μεγάλη Αίθουσα Αρείου Πάγου θα συζητηθεί η αναγνωριστική προσφυγή που κατέθεσαν:

ο Συνασπισμός Πολιτικών Κομμάτων και Κινήσεων με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» (Ε.Κ.Α.Δ.),
η Ένωση Προσώπων με την επωνυμία «ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ»,
η νεότευκτη Ένωση Προσώπων με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ» (Ν.ΕΛ.Σ.Ε.),

κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, όπως ειδικότερα επιτηρεί το Ελληνικό Δημόσιο με : την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.) (γνωστών ευρύτερα ως «θεσμών» ή «τρόϊκα» ή «κουαρτέτο»), κλπ.

newego_large_t_1101_54826069-1

Ο δικηγόρος κ. Ιωάννης Κόκκας καταθέτει την αναγνωριστική προσφυγή (εκτός των άλλων) και υπέρ:

Α) Του κύρους και των αποτελεσμάτων του Δημοψηφίσματος που διενεργήθηκε την Κυριακή 5.7.2015 για κρίσιμο εθνικό θέμα σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 εδ. α΄ του Συντάγματος
Β) Της αναγνώρισης του γεγονότος ότι με βάση τα αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος αυτού κανένας κοινός νόμος που προέκυψε από την Βουλή των Ελλήνων ούτε Νομολογία Ελληνικού Δικαστηρίου (ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ) δύνανται να αντιτίθενται στην αρνητική απάντηση που εξέφρασε ο Ελληνικός Λαός, ασκώντας την λαϊκή κυριαρχία ως θεμέλιο του πολιτεύματος, στα ουσιαστικά ζητήματα που περιείχοντο στα δύο ερωτήματα που ετέθησαν υπό την κρίση του Ελληνικού Λαού (και κατεγράφησαν ως προαπαιτούμενα τόσο κατά τις διαπραγματεύσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης προ του Δημοψηφίσματος, όσο και στην Νομοθεσία μετά το Δημοψήφισμα, εξαιτίας του υπερνομοθετικού περιεχομένου δεσμευτικά αποτελέσματός του έναντι του κοινού νομοθέτη).

Στην 30σελιδη προσφυγή μεταξύ άλλων ζητούνται:

«1) Να αναγνωρισθεί ότι οι διατάξεις όλων των μετά την 5.7.2015 νόμων και ιδίως των Ν. 4387 / 2016, 4389 / 2016, Ν. Αυγ. 2015, καθώς και όλα τα άρθρα των νόμων αυτών, που αντίκεινται στην κατά τα προαναφερθέντα άρνηση του Ελληνικού Λαού να επικυρώσει τα προαπαιτούμενα των εξωχώριων θεσμών με το Δημοψήφισμα της 5.7.2015 ΚΑΙ παραβιάζουν τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ και τις θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος, που αφορούν το θεμέλιο του πολιτεύματος, δηλαδή την άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας (άρθ. 1§2) και τις διατάξεις των άρθρων 1§3 («όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Λαό και υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους»), 2§1 («ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας»), 44§2 για την προβλεπόμενη συνταγματικά έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας με Δημοψήφισμα και την ακροτελεύτια διάταξη του άρθρου 120 του Συντάγματος, που απαιτεί στην παρ. 2 αυτού και από το Δικαστήριό Σας να υπερασπίζεται αυτό όταν καταλύεται, όπως στην επίδικη υπόθεση.
2) Να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι με βάση τα αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος αυτού κανένας κοινός νόμος που προέκυψε από την Βουλή των Ελλήνων ούτε Νομολογία Ελληνικού Δικαστηρίου μετά το Δημοψήφισμα της 5.7.2015, δύνανται να αντιτίθενται στην αρνητική απάντηση που εξέφρασε ο Ελληνικός Λαός, ασκώντας την λαϊκή κυριαρχία ως θεμέλιο του πολιτεύματος στα ουσιαστικά ζητήματα που περιείχοντο στα δύο ερωτήματα που ετέθησαν υπό την κρίση του Ελληνικού Λαού (και κατεγράφησαν ως προαπαιτούμενα τόσο κατά τις διαπραγματεύσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης προ του Δημοψηφίσματος, όσο και μετά το Δημοψήφισμα, αποτελεί δέσμευση υπερνομοθετικού περιεχομένου και έχει δεσμευτικά αποτελέσματά του έναντι του κοινού νομοθέτη)
3) Να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα και δη ως πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο η άμεση αναστολή ισχύος όλων των προαναφερθέντων ενδεικτικά αλλά και των λοιπών νομοθετημάτων, που αντίκεινται στα αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος της 5.7.2015, υπό την έννοια ότι εμπεριέχουν τα προαπαιτούμενα των ερωτημάτων που ετέθησαν με το ως άνω Δημοψήφισμα ενώπιον του Ελληνικού Λαού μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου Σας».

Να δούμε τώρα τι θέση θα πάρει η Δικαιοσύνη.

%ce%bc%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%bd%ce%b7-%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%b4%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%cf%85%ce%b3%ce%b7%cf%83
 %cf%80%ce%b9%cf%83%cf%89-%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%b4%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%cf%85%ce%b3%ce%b7%cf%83


hellasforce.com
Σχόλια