Ὑπηρετώντας μίαν ἰδιαιτέρα καὶ ἀνωτέρα φυλή…


Ὑπηρετώντας μίαν ἰδιαιτέρα καὶ ἀνωτέρα φυλή... 

«Ἡ φυλή μας, εἶναι ἡ κυρίαρχη φυλή.Εἴμαστε οἱ θεότητες αὐτοῦ τοῦ πλανήτου.Εἴμαστε τόσο διαφορετικοὶ ἀπό τις κατώτερες ῥάτσες,ὄσο αὐτὲς διαφέρουν ἀπὸ τὰ ἔντομα.
Στὴν πραγματικότητα, συγκριτικὰ μὲ τὴν δική μας ῥάτσα,οἱ ἄλλες ῥάτσες εἶναι κτήνη καὶ ζῷα,οἰκόσιτα στὴν καλλιτέρα περίπτωση.
Οἱ ἄλλες ῥάτσες θεωροῦνται ἀνθρώπινα κόπρανα.Τὸ πεπρωμένο μας εἶναι να κυριαρχήσουμε στὶς κατώτερες ῥάτσες.Τὸ ἐπὶ γῆς βασίλειό μας θὰ τὸ κυβερνᾶ ὁ ἡγέτης μας,διὰα πυρὸς καὶ σιδήρου.
Οἱ μᾶζες θὰ γλεὶφουν τὰ πόδια μας καὶ θὰ μᾶς ὑπηρετοῦν σὰν σκλᾶβοι».


Menachem Begin, πρωθυπουργὸς Ἰσραήλ, ὁμιλία στὴν Knesset, 25/6/1982Σχόλια