Ερώτηση του Νίκου Χουντή στην Κομισιόν...

για τις καταστροφικές πλημμύρες στη Δ. Αττική...

Το θέμα των φονικών πλημμυρών και της γενικότερης διαχείρισης των υδάτων από την Ελλάδα φέρνει στο προσκήνιο, με...
ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής στην ερώτησή του αφού σημειώνει τις «ευθύνες του κρατικού μηχανισμού, όλων των βαθμίδων (ευρωπαϊκού, ελληνικής κυβέρνησης, περιφέρειας, δήμων) αναφορικά με τη διαχείριση των υδάτων και τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής πλημμυρών» που στοίχισαν τη ζωή σε 23 συνανθρώπους μας στις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή Μάνδρας Αττικής, ρωτά την Κομισιόν κατά πόσο οι ελληνικές αρχές είχαν καταρτίσει

«α) προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας,

β) χάρτες επικινδυνότητας πλημμυρών και κινδύνου πλημμύρας,

γ) σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας», όπως ορίζει η Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμυρών.

Στη συνέχεια της ερώτησής του, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας επαναφέρει το θέμα του ΧΥΤΑ Γραμματικού που κατασκευάζει η Περιφέρεια Αττικής, ρωτώντας την Κομισιόν εάν «Είναι δυνατόν μια χώρα να χτίζει ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ πάνω σε ένα ρέμα, όπως στο Γραμματικό, με άμεσους τους κινδύνους οικολογικής καταστροφής στην περιοχή του Ευβοϊκού κόλπου», γεγονός που έχει διαπιστώσει και η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά από επιτόπιο έλεγχο...


newpost.gr
Σχόλια