Προθεσμίες για κανάλια και ραδιόφωνα...

Μέχρι τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 θα γίνει η ετήσια υποβολή στοιχείων στο Τμήμα Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. από τους τηλεοπτικούς παρόχους περιφερειακής εμβέλειας και...
τους μη ενημερωτικούς παρόχους εθνικής εμβέλειας. O Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. έχει εκδώσει σχετική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες υποβολής των απαραίτητων εγγράφων και γνωστοποιούνται υποδείγματα προς συμπλήρωση.

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των στοιχείων της παρούσας Απόφασης μπορεί να  προκαλέσει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων εις βάρος της υπόχρεης εταιρίας
Ως καταληκτική ημερομηνία της ετήσιας υποβολής στοιχείων στο Τμήμα Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. για τις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις ορίστηκε η Δευτέρα 2 Απριλίου 2018.

Οι σχετικές λεπτομέρειες θα διευκρινιστούν με απόφαση του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ., η έκδοση της οποίας προγραμματίζεται για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου του 2018...

Πηγή: zoornalistas.blogspot.gr
Σχόλια