Η ψυχολογία των μαζών


» Ένας από τους γενικούς χαρακτήρες των μαζών είναι μια υπέρμετρη ροπή στην υποβολή, η οποία στο εσωτερικό κάθε ανθρώπινης συνάθροισης είναι μεταδοτική. Αυτό εξηγεί τον γρήγορο προσανατολισμό των συναισθημάτων προς μια ορισμένη κατεύθυνση. Όσο ουδέτερη κι αν τη φαντάζεται κανείς, η μάζα βρίσκεται αρκετά συχνά σε μια κατάσταση γεμάτης προσδοκία ετοιμότητας, ευνοϊκή για υποβολή. Η πρώτη υποβολή που εκφράζεται, επιβάλλεται αμέσως μεταδοτικά σε όλους τους εγκέφαλους και δίνει πάραυτα προσανατολισμό. Στις υπάρξεις που υποβάλλονται , η πρόληψη τείνει να μεταμορφωθεί σε πράξη. Είτε πρόκειται να κάψει ένα ανάκτορο είτε να επιτελέσει ένα έργο αφοσίωσης, η μάζα δίνει τη συγκατάθεσή της με την ίδια ευκολία. Όλα θα εξαρτηθούν από τη φύση του ερεθισμού και όχι πια, όπως στο μεμονωμένο άτομο, από τις σχέσεις που υφίστανται ανάμεσα στην υποβεβλημένη πράξη και το βάρος της λογικής, που μπορεί να αντισταθμίσει την πραγμάτωσή της.
Στερημένη από το κριτικό πνεύμα, η μάζα δεν μπορεί παρά να επιδεικνύει μια υπερβολική ευπιστία. Γι’ αυτήν το απίθανο δεν υπάρχει και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε , για να καταλάβουμε την ευκολία με την οποία δημιουργούνται και διαδίδονται οι παραδόσεις και οι πιο παράξενες διηγήσεις.»

Gustave Le Bon, 1895 !

Υ.Γ. Ποιό μπορεί να είναι το αντίδοτο στη μαζική ύπνωση;


fossedrasi.gr
Σχόλια