Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Είναι σημαντικός για την αγορά εργασίας της Ελλάδος

Επεξεργασία – Επιμέλεια: Γατούδης Γιώργος,

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Employ | www.e-employ.gr

Αγορά εργασίας στην Ελλάδα…Ναι έχει πληγεί αρκετά από την Οικονομική κρίση. Το βιώνουμε και το αναγνωρίζουμε καθημερινά, με τα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας, ιδίως στις μικρότερες ηλικίες του εργατικού δυναμικού και όντως είναι δύσκολο να κάνει κανείς προβλέψεις για τις προοπτικές, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, της απασχόλησης ή της οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, πρόκειται για μία υφιστάμενη, εύπλαστη μεν, υπαρκτή δε αγορά που εξακολουθεί -ευχή μας να εξακολουθήσει- με αυξανόμενες τάσεις, να προσφέρει θέσεις εργασίας.

Για κάποιον, λοιπόν, που θα θελήσει να ενταχθεί σε αυτήν, πόσο σημαντική είναι η λήψη ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών;

Μελέτες που αφορούν στην ζήτηση δεξιοτήτων στην Ελλάδα προβλέπουν ότι η ζήτηση για υψηλής ειδίκευσης εργαζόμενους, και γενικότερα για ειδικευμένους εργαζόμενους, θα αυξηθούν κατά τα προσεχή έτη. Ρίχνοντας μία μελλοντική ματιά στο, όχι και πολύ μακρινό, 2025, το μερίδιο του εργατικού δυναμικού με προσόντα υψηλού επιπέδου θα αυξηθεί, ενώ το μερίδιο με μέσο ή χαμηλό επίπεδο προσόντων θα μειωθεί αρκετά.

Σύμφωνα με τις παραπάνω μελέτες, η ανάγκη κτήσης ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κρίνεται σε μεγάλο βαθμό απαραίτητη, για κάποιον που την προσεχή δεκαετία θα θελήσει να διεκδικήσει με αξιόλογες προοπτικές μια θέση στην ελληνική αγορά εργασίας. Ο μεταπτυχιακός τίτλος θα σας προσδώσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε μία ήδη πολύ ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

Σχόλια