Οι αριθμοί googol και googolplex!

Οι αριθμοί googol και googolplex! Ένα googol είναι ο αριθμός 10 υψωμένο στην 100η δύναμη (10^100), δηλαδή η μονάδα ακολουθούμενη από 100 μηδενικά. Πρόκειται για τον αριθμό: 1googol = 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. (δέκα τριακονταδυάκις εκατομμύρια) Ο όρος επινοήθηκε από τον εννιάχρονο τότε Milton Sirotta το 1938, o οποίος ήταν ανιψιός του Αμερικανού μαθηματικού Edward Kasner και προαναφέρθηκε στο βιβλίο «Μathematics and the imagination» των Κasner και Newman. Ο αριθμός αυτός δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μαθηματικά, είναι όμως πολύ χρήσιμος σαν μέτρο σύγκρισης με μεγάλες ποσότητες όπως π.χ. ο συνολικός αριθμός των υποατομικών σωματιδίων στο Σύμπαν. Σ’αυτόν τον αριθμό οφείλει η γνωστή εταιρία «Google» το όνομά της, το οποίο αποτελεί μια παράφραση της λέξης «googol», υπαινίσσοντας την τεράστια ποσότητα πληροφοριών την οποία διαχειρίζεται. Ο αριθμός googolplex Ένα googolplex είναι ο αριθμός 10^googol, δηλαδή ο αριθμός 10^(10^100) Για να αντιληφθούμε το μέγεθος του αριθμού αυτού, ας υποθέσουμε ότι γράφουμε δύο ψηφία ανά δευτερόλεπτο. Θα χρειαζόμασταν περίπου 10^92 χρόνια για να γράψουμε ένα googolplex (δηλαδή χρόνο ίσο με 10^82 φορές την ηλικία του Σύμπαντος), ενώ σύμφωνα με τον αστροφυσικό Carl Sagan, για να γράψει κανείς ένα googolplex στη μορφή: 1000000000…, είναι αδύνατο, αφού δεν θα επαρκούσε ο χώρος στο γνωστό σύμπαν!


Ένα googol είναι ο αριθμός 10 υψωμένο στην 100η δύναμη (10^100), δηλαδή η μονάδα ακολουθούμενη από 100 μηδενικά. Πρόκειται για τον αριθμό:

1googol = 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
(δέκα τριακονταδυάκις εκατομμύρια)

Ο όρος επινοήθηκε από τον εννιάχρονο τότε Milton Sirotta το 1938, o οποίος ήταν ανιψιός του Αμερικανού μαθηματικού Edward Kasner και προαναφέρθηκε στο βιβλίο «Μathematics and the imagination» των Κasner και Newman.

Ο αριθμός αυτός δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μαθηματικά, είναι όμως πολύ χρήσιμος σαν μέτρο σύγκρισης με μεγάλες ποσότητες όπως π.χ. ο συνολικός αριθμός των υποατομικών σωματιδίων στο Σύμπαν.
Σ’αυτόν τον αριθμό οφείλει η γνωστή εταιρία «Google» το όνομά της, το οποίο αποτελεί μια παράφραση της λέξης «googol», υπαινίσσοντας την τεράστια ποσότητα πληροφοριών την οποία διαχειρίζεται.

Ο αριθμός googolplex
Ένα googolplex είναι ο αριθμός 10^googol, δηλαδή ο αριθμός 10^(10^100)

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος του αριθμού αυτού, ας υποθέσουμε ότι γράφουμε δύο ψηφία ανά δευτερόλεπτο. Θα χρειαζόμασταν περίπου 10^92 χρόνια για να γράψουμε ένα googolplex (δηλαδή χρόνο ίσο με 10^82 φορές την ηλικία του Σύμπαντος), ενώ σύμφωνα με τον αστροφυσικό Carl Sagan, για να γράψει κανείς ένα googolplex στη μορφή: 1000000000…, είναι αδύνατο, αφού δεν θα επαρκούσε ο χώρος στο γνωστό σύμπαν!


Σχόλια