Εξωγήινες λίμνες λάβας

Εξωγήινες λίμνες λάβας ​Οι ενεργές λίμνες λάβας είναι σπάνιες στη Γη, με μόνο 10 τεκμηριωμένα παραδείγματα, όλες σχηματισμένες από λάβες βασαλτικής σύνθεσης που στεγάζονται μέσα σε κρατήρες κορυφής ή καλδέρες. Η ύπαρξη λιμνών λάβας σε άλλα πλανητικά σώματα μπορεί να υποδηλώνει ομοιότητες είτε σε σύνθεση είτε σε ηφαιστειακό-τεκτονικό περιβάλλον και έχει έτσι σημαντικές συνέπειες για την κατανόηση της σχέσης μεταξύ παραγωγής τήγματος και ηφαιστειακής διαδικασίας . Σήμερα ενεργές λίμνες λάβας υπάρχουν στο φεγγάρι του Δία την Ιώ και με χαρακτηριστικά που ερμηνεύονται ως απομεινάρια λιμνών λάβας στη Αφροδίτη και τον Άρη. Ο Ερμής και η Σελήνη δεν έχουν μεγάλες καλντέρες ή ασπιδωτά ηφαίστεια όπως οι μεγαλύτεροι βραχώδεις γείτονές τους, εν μέρει λόγω του οριζόντιου συμπιεστικού τεκτονικού καθεστώτος που προκύπτει από την παγκόσμια συστολή γεγονός που καθιστά δύσκολη τη μετακίνηση λειωμένου υλικού μέσα από την άνω κρούστα . Οι ενεργές λίμνες λάβας της Ιούς, από έρευνα που στηρίζεται σε μοντέλα, έχουν αποκαλύψει πώς αυτά τα φαινόμενα διαφέρουν στα πλανητικά σώματα και οι επιφανειακές ομοιότητες δεν συνεπάγονται απαραίτητα ότι οι υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παρόμοιες. Οι παρατηρήσεις της μεγαλύτερης λίμνης λάβας στην Ιώ, Loki Patera, παρέχουν πληροφορίες για τη φύση των λιμνών λάβας εν γένει του δορυφόρου, οι οποίες μπορεί να μοιάζουν περισσότερο με εκρηκτικά επεισόδια που συμβαίνουν στον Ανατολικό Ειρηνικό στη Γη, τα οποία οδηγούν σε προσωρινές λίμνες λάβας. Μέχρι στιγμής η έρευνα τους γίνεται με μελέτες και παρατηρήσεων πεδίου στη Γη και με τηλεπισκόπηση. Πηγή-sciencedirect | geodifhs.com​Οι ενεργές λίμνες λάβας είναι σπάνιες στη Γη, με μόνο 10 τεκμηριωμένα παραδείγματα, όλες σχηματισμένες από λάβες βασαλτικής σύνθεσης που στεγάζονται μέσα σε κρατήρες κορυφής ή καλδέρες. Η ύπαρξη λιμνών λάβας σε άλλα πλανητικά σώματα μπορεί να υποδηλώνει ομοιότητες είτε σε σύνθεση είτε σε ηφαιστειακό-τεκτονικό περιβάλλον και έχει έτσι σημαντικές συνέπειες για την κατανόηση της σχέσης μεταξύ παραγωγής τήγματος και ηφαιστειακής διαδικασίας . Σήμερα ενεργές λίμνες λάβας υπάρχουν στο φεγγάρι του Δία την Ιώ και με χαρακτηριστικά που ερμηνεύονται ως απομεινάρια λιμνών λάβας στη Αφροδίτη και τον Άρη. Ο Ερμής και η Σελήνη δεν έχουν μεγάλες καλντέρες ή ασπιδωτά ηφαίστεια όπως οι μεγαλύτεροι βραχώδεις γείτονές τους, εν μέρει λόγω του οριζόντιου συμπιεστικού τεκτονικού καθεστώτος που προκύπτει από την παγκόσμια συστολή γεγονός που καθιστά δύσκολη τη μετακίνηση λειωμένου υλικού μέσα από την άνω κρούστα . Οι ενεργές λίμνες λάβας της Ιούς, από έρευνα που στηρίζεται σε μοντέλα, έχουν αποκαλύψει πώς αυτά τα φαινόμενα διαφέρουν στα πλανητικά σώματα και οι επιφανειακές ομοιότητες δεν συνεπάγονται απαραίτητα ότι οι υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παρόμοιες. Οι παρατηρήσεις της μεγαλύτερης λίμνης λάβας στην Ιώ, Loki Patera, παρέχουν πληροφορίες για τη φύση των λιμνών λάβας εν γένει του δορυφόρου, οι οποίες μπορεί να μοιάζουν περισσότερο με εκρηκτικά επεισόδια που συμβαίνουν στον Ανατολικό Ειρηνικό στη Γη, τα οποία οδηγούν σε προσωρινές λίμνες λάβας. Μέχρι στιγμής η έρευνα τους γίνεται με μελέτες και παρατηρήσεων πεδίου στη Γη και με τηλεπισκόπηση. 

Πηγή-sciencedirect | geodifhs.com
Σχόλια