Καθαρά και ποιοτικά καύσιμα με τη χρήση λέιζερ;

Καθαρά και ποιοτικά καύσιμα με τη χρήση λέιζερ; Σίγουρα, οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα από τους κινητήρες εσωτερική καύσης των αυτοκινήτων συμβάλλουν κατά πολύ στη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Επιστήμονες σε όλα τα πλάτη και μήκη του πλανήτη προσπαθούν να εφεύρουν τρόπους μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η χρήση, λοιπόν, των καταλυτών είναι ένας από αυτούς τους τρόπους. Ωστόσο, οι χημικές διεργασίες με τις οποίες οι καταλύτες αποδομούν το διοξείδιο του άνθρακα, μειώνοντας τις εκπομπές του στην ατμόσφαιρα, παραμένουν εν πολλοίς ακόμη άγνωστες. Μια πρόσφατη έρευνα ομάδας επιστημόνων του Πανεπιστημίου Λίβερπουλ έρχεται τώρα να δώσει μια νέα προοπτική στη μελέτη της χημικής δράσης των καταλυτών και συνεπώς στη δημιουργία νέων μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν σε πειραματικό στάδιο μια τεχνική φασματοσκοπίας που ονομάζεται Vibrational Sum-Frequency Generation (VSFG)σε συνδυασμό με ηλεκτροχημικά πειράματα ώστε να αποκαλυφθούν με λεπτομέρεια οι χημικές διεργασίες κατά τη χρήση ενός συγκεκριμένου καταλύτη που ονομάζεται Mn(bpy) (CO)3Br, ο οποίος είναι ένας από τους πιο ελπιδοφόρους ηλεκτροκαταλύτες για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. Η έρευνα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς δημιουργεί προοπτικές για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των καταλυτών, γεγονός που σε επόμενο στάδιο θα επιτρέψει τη δημιουργία καταλυτών για εμπορική χρήση περισσότερο αποτελεσματικών στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Πηγή: liverpool.ac.uk
Σίγουρα, οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα από τους κινητήρες εσωτερική καύσης των αυτοκινήτων συμβάλλουν κατά πολύ στη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Επιστήμονες σε όλα τα πλάτη και μήκη του πλανήτη προσπαθούν να εφεύρουν τρόπους μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η χρήση, λοιπόν, των καταλυτών είναι ένας από αυτούς τους τρόπους.

Ωστόσο, οι χημικές διεργασίες με τις οποίες οι καταλύτες αποδομούν το διοξείδιο του άνθρακα, μειώνοντας τις εκπομπές του στην ατμόσφαιρα, παραμένουν εν πολλοίς ακόμη άγνωστες.

Μια πρόσφατη έρευνα ομάδας επιστημόνων του Πανεπιστημίου Λίβερπουλ έρχεται τώρα να δώσει μια νέα προοπτική στη μελέτη της χημικής δράσης των καταλυτών και συνεπώς στη δημιουργία νέων μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν σε πειραματικό στάδιο μια τεχνική φασματοσκοπίας που ονομάζεται Vibrational Sum-Frequency Generation (VSFG)σε συνδυασμό με ηλεκτροχημικά πειράματα ώστε να αποκαλυφθούν με λεπτομέρεια οι χημικές διεργασίες κατά τη χρήση ενός συγκεκριμένου καταλύτη που ονομάζεται Mn(bpy) (CO)3Br, ο οποίος είναι ένας από τους πιο ελπιδοφόρους ηλεκτροκαταλύτες για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα.

Η έρευνα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς δημιουργεί προοπτικές για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των καταλυτών, γεγονός που σε επόμενο στάδιο θα επιτρέψει τη δημιουργία καταλυτών για εμπορική χρήση περισσότερο αποτελεσματικών στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Πηγή: liverpool.ac.uk | geonews.gr
Σχόλια