ΒΗΡΎΛΛΙΟ ΈΝΑ ΑΠΌ ΤΑ ΕΛΑΦΡΎΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΆΚΑΜΠΤΑ ΟΡΥΚΤΆ

Βηρύλλιο είναι ένα από τα ελαφρύτερα και πιο άκαμπτα ορυκτά. Μέχρι το 1930 υπήρξε μικρή βιομηχανική ζήτηση όμως αργότερα όταν κρίσιμοι τομείς όπως η αεροδιαστημική, η άμυνα, και η πυρηνική ενέργεια, άρχισαν να το χρησιμοποιούν τότε θεωρήθηκε από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ως στρατηγικής και ζωτικής σημασίας υλικό. Βρίσκεται συχνότερα σε φλέβες ή πηγματίτες, σε πετρώματα που περιέχουν τα τελευταία ορυκτά που κρυσταλλώνονται από την διείσδυση ενός πυριγενούς σώματος. Στη φύση, παρουσιάζεται κυρίως υπό τη μορφή οξειδίων ή πολύπλοκων αργιλοπυριτικών, που φέρονται με το γενικό όνομα βήρυλλος, των οποίων οι γνωστότεροι πολύτιμοι εκπρόσωποι είναι το σμαράγδι και η ακουαμαρίνα. Το οξείδιο του βηρυλλίου χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στην ηλεκτρονική, είναι καλός μονωτής, ως επιβραδυντικό υλικό στους πυρηνικούς αντιδραστήρες, στα μπαστούνια του γκολφ, τα ελατήρια ρολογιών (αντιμαγνητικό), τα γυροσκόπια, σε διαστημικές και αεροναυτικές εφαρμογές κά. Χρησιμοποιήθηκε και στα έμβολα της Formula 1 έπειτα όμως η χρήση του απαγορεύτηκε. Στη γεωμορφολογία και την παλαιοσεισμολογία, το ισότοπο 10Be, που δημιουργείται από τις κοσμικές ακτίνες, χρησιμοποιείται για τη χρονολόγηση επιφανειών μέσω κοσμογενικών ισοτόπων ή για τον προσδιορισμό του ποσοστού διάβρωσης. Γεωδίφης ΒΗΡΎΛΛΙΟ ΈΝΑ ΑΠΌ ΤΑ ΕΛΑΦΡΎΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΆΚΑΜΠΤΑ ΟΡΥΚΤΆ
Βηρύλλιο είναι ένα από τα ελαφρύτερα και πιο άκαμπτα ορυκτά. Μέχρι το 1930 υπήρξε μικρή βιομηχανική ζήτηση όμως αργότερα όταν κρίσιμοι τομείς όπως η αεροδιαστημική, η άμυνα, και η πυρηνική ενέργεια, άρχισαν να το χρησιμοποιούν τότε θεωρήθηκε από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ως στρατηγικής και ζωτικής σημασίας υλικό. Βρίσκεται συχνότερα σε φλέβες ή πηγματίτες, σε πετρώματα που περιέχουν τα τελευταία ορυκτά που κρυσταλλώνονται από την διείσδυση ενός πυριγενούς σώματος. Στη φύση, παρουσιάζεται κυρίως υπό τη μορφή οξειδίων ή πολύπλοκων αργιλοπυριτικών, που φέρονται με το γενικό όνομα βήρυλλος, των οποίων οι γνωστότεροι πολύτιμοι εκπρόσωποι είναι το σμαράγδι και η ακουαμαρίνα. Το οξείδιο του βηρυλλίου χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στην ηλεκτρονική, είναι καλός μονωτής, ως επιβραδυντικό υλικό στους πυρηνικούς αντιδραστήρες, στα μπαστούνια του γκολφ, τα ελατήρια ρολογιών (αντιμαγνητικό), τα γυροσκόπια, σε διαστημικές και αεροναυτικές εφαρμογές κά. Χρησιμοποιήθηκε και στα έμβολα της Formula 1 έπειτα όμως η χρήση του απαγορεύτηκε. Στη γεωμορφολογία και την παλαιοσεισμολογία, το ισότοπο 10Be, που δημιουργείται από τις κοσμικές ακτίνες, χρησιμοποιείται για τη χρονολόγηση επιφανειών μέσω κοσμογενικών ισοτόπων ή για τον προσδιορισμό του ποσοστού διάβρωσης.


Γεωδίφης
Σχόλια