Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της απόφασης που πολλαπλασιάζει την ισχύ των αιολικών

Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της απόφασης που πολλαπλασιάζει την ισχύ των αιολικών Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της Υπουργικής Απόφασης που πο


Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της Υπουργικής Απόφασης που πολλαπλασιάζει την ισχύ των αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών, οι οποίοι εξαιρούνται από την εκτίμηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, προσέφυγαν περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, οργανώσεις, σωματεία, πολίτες και ορειβατικοί σύλλογοι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Ειδικότερα η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διπλασιάζει την εγκατεστημένη ισχύ των αιολικών σταθμών και την ίδια ώρα δεν προβλέπει καμία διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων (ΕΠΕ). Επιπλέον, η ίδια απόφαση πενταπλασιάζει τα αντίστοιχα όρια για φωτοβολταϊκούς σταθμούς και αυξάνει κατά 20 ολόκληρες φορές το κατώτατο όριο εγκατεστημένης ισχύος που επιτρέπεται να έχει ένας φωτοβολταϊκός σταθμός προκειμένου να εξαιρείται από κάθε είδους περιβαλλοντική αδειοδότηση, ενώ αντίστοιχες, οριζόντιες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στην προσβαλλόμενη απόφαση και για υδροηλεκτρικούς σταθμούς.Όπως επισημαίνουν στην προσφυγή τους στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα σωματεία και οι πολίτες οι συνέπειες της απόφασης θα είναι πολύ σοβαρές, καθώς:

– Ένας τεράστιος αριθμός αιολικών, φωτοβολταϊκών και υδροηλεκτρικών σταθμών παύει να αξιολογείται ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του, κατά παράβαση του περιβαλλοντικού κεκτημένου, όπως αυτό διασφαλίζεται από το άρθρο 24 του Συντάγματος, και χωρίς καμία επιστημονική ή τεχνική τεκμηρίωση της απόφασης αυτής.

– Ένας πολύ μεγάλος αριθμός έργων που εντάσσονται σε προστατευόμενες περιοχές Natura2000 θα υποβάλλεται πλέον σε μια πολύ πιο συνοπτική και ελαστική αξιολόγηση ως προς τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

– Δεν εξετάζονται καθόλου οι συσσωρευτικές επιπτώσεις των έργων στο περιβάλλον -και μάλιστα μέσα σε προστατευόμενες περιοχές- και ενθαρρύνεται η κατάτμηση μεγάλων σταθμών σε μικρότερα υποέργα χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία τεράστιων έργων αθροιστικά, χωρίς καμία μέριμνα για το περιβάλλον.

– Η οριζόντια αύξηση των κατώτατων ορίων χωρίς αναφορά σε επιστημονικά δεδομένα αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω αυξήσεις χωρίς καμία τεκμηρίωση.Επιπλέον,η παραδοχή ότι π.χ. αιολικοί σταθμοί ισχύος έως 10MW(π.χ. 3 ανεμογεννήτριες ισχύος 3ΜWκαι ύψους έως 150 μ. η κάθε μια) δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και άρα εξαιρούνται εκ των προτέρων από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι, όπως τονίζουν, αυθαίρετη και αντιεπιστημονική, ειδικότερα αν συνυπολογίσει κανείς τα απαιτούμενα συνοδά έργα (π.χ. οδοποιία, δίκτυο διασύνδεσης). Αντίθετα, η τρέχουσα επιστημονική ετυμηγορία είναι ότι τέτοιου είδους έργα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, ενώ επιδεινώνουν τον ήδη πολύ έντονο κατακερματισμό των φυσικών και ημιφυσικών οικοσυστημάτων της χώρας μας.

“Καθώς η κρίση της πανδημίας έχει αναδείξει με τον πιο επιτακτικό τρόπο την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και τα υγιή, φυσικά οικοσυστήματα αποτελούν -σύμφωνα με τους επιστήμονες- τη σημαντικότερη ασπίδα μας απέναντι στην κλιματική αλλαγή, καλούμε την κυβέρνηση να ανακαλέσει αυτήν την οριζόντια, ατεκμηρίωτη και αντιεπιστημονική απόφαση και να θέσει την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος ως μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητές της”, σημειώνουν οι.

Την πρόσφυγη υπογράφουν οι:

Κίνηση για την προστασία των νησίδων του Αιγαίου
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ»
Εταιρεία για τη Mελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας / ΜΟm
Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου
Αθηναϊκός Ορειβατικός Σύλλογος
Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ηλιούπολης
Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας
Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδος
Πεζοπορικός Όμιλος Αθηνών
Πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος» Πάρου
Αθήνα. 26/11/2020
Σχόλια