ΤΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΤΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ Κεφαλαιακή χαλάρωση , αναθεώρηση του κανονισμού των NPLs και αναβ
Κεφαλαιακή χαλάρωση , αναθεώρηση του κανονισμού των NPLs και αναβολή της Βασιλείας IV το τρίπτυχο των απαιτήσεών τους για να δώσουν δάνεια !!!

Να ξεκαθαρίσουν τους κανόνες που θα ισχύσουν για τις τράπεζες μετά την πανδημία, να αλλάξουν οι κανονισμοί για τα κόκκινα δάνεια και να μετατωπιστεί χρονικά η εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας IV ζήτησαν οι τράπεζες στην Ευρώπη σε διάσκεψη που συμμετείχαν όλες οι εθνικές ενώσεις τραπεζών την περασμένη εβδομάδα.

Χαλάρωσης συνέχεια σε ότι αφορά τα κεφάλαια των τραπεζών ζητούν τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την ευρωπαϊκή οικονομία

Τι θα ισχύσει για τα κεφάλαια των τραπεζών

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες θέλουν σαφήνεια σχετικά με την ανασυγκρότηση των κεφαλαίων τους μετά την πανδημία.

Μάλιστα αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο που οι επόπτες θα τρέξουν παράλληλα με την άσκηση του stress test.


Οι επόπτες καλούνται να αποφασίσουν και να εξηγήσουν στις τράπεζες τι θα συμβεί όταν λήξουν τα μέτρα χαλάρωσης που έχουν ληφθεί λόγω της πανδημίας και που επιτρέπουν στις τράπεζες να χρησιμοποιούν τα κεφαλαιακά αποθέματα.

Οι τραπεζίτες προτρέπουν τους εποπτικούς φορείς να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία ανοικοδόμησης των κεφαλαιακών αποθεμάτων τους σε επίπεδα προ-πανδημίας μόλις αλλάξει η περίοδος του Covid 19.

Εάν η τρέχουσα αβεβαιότητα σχετικά με αυτή τη διαδικασία ανοικοδόμησης των κεφαλαίων παραμένει, όπως λένε οι τραπεζίτες, είναι υπαρκτή η ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίον θα κληθούν οι τράπεζες να αναπληρώσουν τα κεφάλαια που θα χαθούν λόγω ζημιών οι οποίες θα υπάρξουν από τα κόκκινα δάνεια.

Εάν οι αρχές δώσουν όρους στις τράπεζες που εκείνες δεν μπορέσουν να ικανοποιήσουν είναι εξαιρετικά πιθανόν αυτές να αρνηθούν την περαιτέρω στήριξη σε επιχειρήσεις οι οποίες το έχουν ανάγκη με μοιραίες συνέπειες για την οικονομία.

Η κατάσταση αυτή θέλει λεπτούς χειρισμούς.

Το θέμα αυτό αποτέλεσε το αντικείμενο των ενώσεων τραπεζών που συνεδρίασαν υπό την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ενωσης Τραπεζών την περασμένη εβδομάδα.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι έτοιμες να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά εν μέσω αυξανόμενης αβεβαιότητας σε ότι αφορά ταχύτητα και τη δύναμη της ανάκαμψης των οικονομιών ήταν το βασικό συμπέρασμα της σύσκεψης αυτής.

Είναι όμως τα πράγματα έτσι ή εάν υπάρξει αντίληψη πως οι τράπεζες θα πρέπει πληρώσουν ακριβά τη στήριξη αυτήν, θα πάψουν να την παρέχουν.

Μια εικόνα για το πως θα λειτουργήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούσε να είναι αυτή η οποία παρουσίασε η χώρα μας. Εάν οι δημόσιες εγγυήσεις δεν ήταν αρκετές τότε τα πιστωτικά ιδρύματα με δυσκολία θα χορηγούσαν δάνεια.

Η διάσκεψη της EBF

Ενώ είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί ο πλήρης αντίκτυπος του δεύτερου συνεχιζόμενου κύματος Covid-19 στην οικονομία, είναι σαφές ότι θα χρειαστεί έκτακτη υποστήριξη τους επόμενους μήνες για να βοηθηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία να ανακτήσει την πλήρη της δύναμη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών (EBF), συγκεντρώνοντας εθνικές τραπεζικές και ενώσεις από 32 χώρες, συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Επισκόπησαν τις πρόσφατες ενέργειες των τραπεζών, των εποπτικών αρχών και των ρυθμιστικών αρχών και ανανέωσαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν να διαδραματίζουν εποικοδομητικό ρόλο στην κρίση.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου χαιρέτισαν, ιδίως, τα συνδυασμένα μέτρα που υιοθέτησαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ως τραπεζικό πακέτο για τη διευκόλυνση του δανεισμού των τραπεζών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην ΕΕ.

Χαιρέτισαν επίσης μια γρήγορη έγκριση του πακέτου ανάκαμψης της κεφαλαιαγοράς για να διευκολύνουν τις κεφαλαιαγορές να στηρίξουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να ανακάμψουν από την κρίση.

Ωστόσο, καθώς η υγειονομική κατάσταση επιδεινώνεται ξανά, το Διοικητικό Συμβούλιο προτρέπει τους νομοθέτες να εξετάσουν περαιτέρω μέτρα για την απελευθέρωση της πρόσθετης δανειοδοτικής ικανότητας, όπως η υιοθέτηση ανώτατου ορίου στο επίπεδο στόχου του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης των τραπεζών.

Η ιδέα το Ταμείο ήταν να έχουν ένα ταμείο περίπου 55 δισ. ευρώ.
Λόγω της δυναμικής μεθόδου υπολογισμού, το κεφάλαιο του Ταμείου έχει αυξηθεί σε περισσότερα από 70 δισ. ευρώ - αύξηση που δεν αντιστοιχεί στους υποκείμενους κινδύνους.

Αναθεώρηση του κανονισμού των NPLs

Επίσης, θα πρέπει να εξεταστούν νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που προκύπτουν από αυτήν την κρίση χωρίς σημαντικές οικονομικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης του κανονισμού NPL του bakstop, ενός πιο ρεαλιστικού πλαισίου τιτλοποίησης για την τόνωση της δευτερογενούς αγοράς των NPL και ενός συνεπούς πλαισίου για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων στις εταιρίες Asset Management.

Παρά το γεγονός ότι η ρυθμιστική αρχιτεκτονική μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση έχει αυξήσει σημαντικά την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα, φαίνεται σκόπιμο να προχωρήσει σε εμπεριστατωμένη ανασκόπηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου υπό το φως της επίδρασής της πανδημικής κρίσης.

Αναβολή των κανόνων της Βασιλείας ΙV

Οι ευρωπαίοι νομοθέτες πρέπει πρώτα να αναβάλουν το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της Βασιλείας IV έως ότου οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 είναι αρκετά σαφείς.

Είναι σημαντικό ότι η μεταφορά των εκκρεμών τμημάτων της συμφωνίας Βασιλείας IV στο δίκαιο της ΕΕ πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες και με σκοπό να επιτρέψουν στις τράπεζες να υποστηρίξουν την ανάκαμψη της οικονομίας της ΕΕ.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες αποτελούν μέρος της λύσης αυτής της κρίσης.
Εξυπηρετούν τους πελάτες τους και την οικονομία γενικότερα. Ταυτόχρονα, οι τράπεζες πρέπει να είναι σε θέση να προσελκύουν κεφάλαια με τον ίδιο τρόπο όπως και σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως για παράδειγμα στις ΗΠΑ.

«Οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι ισχυρές και αντιμετωπίζουν την κρίση που προκλήθηκε από τον Covid-19 με υψηλά επίπεδα κεφαλαίου. Ο κλάδος καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για να ενθαρρύνει την ανάκαμψη, εφαρμόζοντας προληπτικές ενέργειες για τη διαχείριση των προβλέψεων σε ότι αφορά την απώλεια δανείων.

Ο ρόλος του EBF

Ο ρόλος του EBF είναι βασικός για να διασφαλιστεί ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον θα συνεχίσει να επιτρέπει στις τράπεζες να παραμένουν σημαντικό μέρος της λύσης, " λέει ο Jean Pierre Mustier, Πρόεδρος του EBF »

Επιπλέον, το συμβούλιο του EBF ενθάρρυνε τις συνεχείς προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου να επιτύχουν συμφωνία ελεύθερου εμπορίου το συντομότερο δυνατόν.

Τέλος, το Συμβούλιο του EBF τόνισε ότι ως αποτέλεσμα της πανδημίας, οι βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές, όπως η ψηφιοποίηση και η λεγόμενη μετάβαση της πράσινης της οικονομίας, έχουν επιταχυνθεί και πρέπει να γίνει σωστή διαχείρισή τους προκειμένου οι τράπεζες να αποκομίσουν τα πλήρη οφέλη.

Για τη διαχείριση της κατάστασης αυτής η Ευρώπη θα χρειαστεί βαθιές ρευστότητα στις κεφαλαιαγορές, καθώς και μια πλήρη τραπεζική ένωση.
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες ενθαρρύνουν τις ρυθμιστικές αρχές να επιδιώξουν αυτούς τους στόχους με νέα φιλοδοξία.

«Για τη δημιουργία μιας ενιαίας τραπεζικής αγοράς και για την ένωση των κεφαλαιαγορών οι κανονισμοί της ΕΕ πρέπει να εναρμονιστούν περαιτέρω.

Ειδικότερα, σε νέους τομείς, όπως η ψηφιοποίηση ή η αγορά βιώσιμων προϊόντων, πρέπει να διασφαλιστούν εξαρχής οι ξεκάθαροι κανόνες.

Μια ολοκληρωμένη ενιαία αγορά θα κάνει τις ευρωπαϊκές τράπεζες ισχυρότερες και μόνο οι ισχυρές τράπεζες εγγυώνται μια μακροπρόθεσμη αξιόπιστη προσφορά πίστωσης. », λέει ο Christian Ossig, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του EBF.bankingnews.gr
Σχόλια