Αλβανία: Ιδρύεται νέα υπηρεσία για τον έλεγχο των σωμάτων ασφαλείας

Αλβανία: Ιδρύεται νέα υπηρεσία για τον έλεγχο των σωμάτων ασφαλείας Η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων και καταγγελιών στο υπουργείο Εσωτερικών θα


Η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων και καταγγελιών στο υπουργείο Εσωτερικών θα συγχωνευθούν, ενώ η Kρατική Aστυνομία και η Φρουρά θα ελέγχονται από μια νέα δομή, η οποία θα ονομάζεται Υπηρεσία Αστυνομικής Εποπτείας.


Αυτό προβλέπει ένα σχέδιο που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία διαβούλευσης, ενώ αναμένεται να εγκριθεί από την κυβέρνηση, το οποίο θα υποβληθεί στη συνέχεια στη Συνέλευση.


Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και Παραπόνων ιδρύθηκε με νόμο το 2014, αντικαθιστώντας την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ICS).

Όπως σημειώνεται η Υπηρεσία Εποπτείας της Αστυνομίας θα έχει ως αντικείμενο την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση διοικητικών παραβιάσεων και ποινικών αδικημάτων στην αστυνομία και τους φρουρούς, την επιθεώρηση, τον έλεγχο και τον χειρισμό καταγγελιών, τη διαδικασία ελέγχου στην αστυνομία και την επαλήθευση των υπαλλήλων σχετικά με την τήρηση των προϋποθέσεων απόκτησης πιστοποιητικού ασφαλείας.

Η νέα υπηρεσία θα επιβλέπει τους υπαλλήλους των δομών της κρατικής αστυνομίας, τους υπαλλήλους των δομών για την προστασία υψηλών κρατικών προσωπικοτήτων και αντικειμένων ιδιαίτερης σημασίας, καθώς και το προσωπικό της Ακαδημίας Ασφαλείας.

Η Υπηρεσία Εποπτείας της Αστυνομίας θα υπάγεται άμεσα στον Υπουργό Εσωτερικών. Η νέα δομή σε κεντρικό επίπεδο θα έχει τη γενική διεύθυνση, η οποία οργανώνεται σε επίπεδο τμήματος, διεύθυνσης, τομέα και τμήματος ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας. Σε τοπικό επίπεδο, ο Οργανισμός εκπροσωπείται από περιφερειακές διευθύνσεις.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η δομή και το προσωπικό του Οργανισμού θα καθοριστούν με εντολή του Πρωθυπουργού, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών. Ο επικεφαλής του Οργανισμού διορίζεται από τον Πρωθυπουργό μετά από πρόταση του Υπουργού.

Ο Υπουργός Εσωτερικών δεν μπορεί να ενημερωθεί για επιχειρησιακές και ερευνητικές δράσεις, καθώς και για την ταυτότητα συνεργατών ή πληροφοριοδοτών της δικαιοσύνης.

Shqiptarja

The Hellenic Information Team
Σχόλια