Ολοκληρώθηκαν οι ναυτικές ασκήσεις Αιγύπτου Ρωσίας στον Εύξεινο Πόντο

Οι κοινές ναυτικές ασκήσεις "Γέφυρα Φιλίας-3" που πραγματοποιήθηκαν στα χωρικά ύδατα της Ρωσικής Ομοσπονδίας για μια περίοδο αρκετών ημερών ολοκληρώθη
Οι κοινές ναυτικές ασκήσεις "Γέφυρα Φιλίας-3" που πραγματοποιήθηκαν στα χωρικά ύδατα της Ρωσικής Ομοσπονδίας για μια περίοδο αρκετών ημερών ολοκληρώθηκαν, με τη συμμετοχή ορισμένων αιγυπτιακών και ρωσικών ναυτικών σκαφών.


Οι ασκήσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Αιγύπτου, περιελάμβαναν αντιμετώπιση απειλών αέρος και επιφανείας, καταστροφή πιθανού στόχου στη θάλασσα, παροχή βοήθειας, ρυμούλκηση στην ανοικτή θάλασσα, ασκήσεις έρευνας και διάσωσης. Η άσκηση περατώθηκε με εκπαίδευση για την καταπολέμηση θαλάσσιων ναρκών κατά την έξοδο και είσοδο στο λιμάνι.


Οι δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν με μια σειρά αναλυτικών συνεδριών συζήτησης για να εξαχθούν συμπεράσματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια των ασκήσεων.

Η κοινή ναυτική άσκηση έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς κοινών ασκήσεων μεταξύ Αιγύπτου και Ρωσίας, που αντικατοπτρίζει το βάθος των σχέσεων και το επίπεδο στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών, όπως σημειώνεται.

The Hellenic Information Team
Σχόλια