Σερβία: Πρόστιμο σε όσους χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο

Σερβία: Πρόστιμο σε όσους χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο Ιούλιος 31, 2018. 13:59 Βελιγράδι. Η σερβική κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα Σερβικό Γλωσσικό Συμβούλιο, έργο του οποίου θα είναι ο σεβασμός στην επίσημη και δημόσια χρήση του κυριλλικού αλφαβήτου. Το συμβούλιο θα αποτελείται από εννέα μέλη, παράλληλα με την Επιτροπή Τυποποίησης της Σερβικής γλώσσας, θα φροντίζει, θα καλλιεργεί και θα προωθεί την προστασία των επίσημων γλωσσών και της μητρικής γραφής. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Συμβούλιο θα συσταθεί σε έξι μήνες μετά την έγκριση του τροποποιημένου νόμου περί της σερβικής γλώσσας. Η έγγραφη επικοινωνία των κρατικών, επαρχιακών και τοπικών φορέων της αυτοδιοίκησης θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά στην σερβική κυριλλική γλώσσα. Το ίδιοι ισχύει και για τα εκπαιδευτικά και επιστημονικά ιδρύματα και τα μέσα ενημέρωσης των οποίων τα ιδρύματα είναι κρατικά καθώς και τα ηλεκτρονικά μέσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το κυριλλικό αλφάβητο θα είναι υποχρεωτικό για όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις, ιδρύματα και εταιρείες με πλειοψηφικό κρατικό κεφάλαιο, καθώς και επαγγελματικές ενώσεις που εκπροσωπούν τον τομέα τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Εάν τα ιδρύματα που έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν κυριλλικά παραβιάζουν αυτή τη διάταξη θα τιμωρούνται από 5.000 έως 100.000 σερβικού νομίσματος. Η εταιρεία που τυπώνει τα αγαθά στη λατινική γλώσσα θα τιμωρείται από 500 χιλιάδες έως ένα εκατομμύριο δηνάρια. (Στοιχεία: b92.net)

Η σερβική κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα Σερβικό Γλωσσικό Συμβούλιο, έργο του οποίου θα είναι ο σεβασμός στην επίσημη και δημόσια χρήση του κυριλλικού αλφαβήτου.


Το συμβούλιο θα αποτελείται από εννέα μέλη, παράλληλα με την Επιτροπή Τυποποίησης της Σερβικής γλώσσας, θα φροντίζει, θα καλλιεργεί και θα προωθεί την προστασία των επίσημων γλωσσών και της μητρικής γραφής.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Συμβούλιο θα συσταθεί σε έξι μήνες μετά την έγκριση του τροποποιημένου νόμου περί της σερβικής γλώσσας.


Η έγγραφη επικοινωνία των κρατικών, επαρχιακών και τοπικών φορέων της αυτοδιοίκησης θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά στην σερβική κυριλλική γλώσσα.


Το ίδιοι ισχύει και για τα εκπαιδευτικά και επιστημονικά ιδρύματα και τα μέσα ενημέρωσης των οποίων τα ιδρύματα είναι κρατικά καθώς και τα ηλεκτρονικά μέσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.


Το κυριλλικό αλφάβητο θα είναι υποχρεωτικό για όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις, ιδρύματα και εταιρείες με πλειοψηφικό κρατικό κεφάλαιο, καθώς και επαγγελματικές ενώσεις που εκπροσωπούν τον τομέα τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.


Εάν τα ιδρύματα που έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν κυριλλικά παραβιάζουν αυτή τη διάταξη θα τιμωρούνται από 5.000 έως 100.000 σερβικού νομίσματος.


Η εταιρεία που τυπώνει τα αγαθά στη λατινική γλώσσα θα τιμωρείται από 500 χιλιάδες έως ένα εκατομμύριο δηνάρια.(Στοιχεία: b92.net, echedoros-a.gr)
Σχόλια