Eurogroup: Τα επόμενα βήματα για το ψηφιακό ευρώ

«Οι νέες τεχνολογίες στον τραπεζικό τομέα και τις πληρωμές δημιουργούν νέες υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα στα καθιερωμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύ


«Οι νέες τεχνολογίες στον τραπεζικό τομέα και τις πληρωμές δημιουργούν νέες υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα στα καθιερωμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και νεοεισερχόμενους στην αγορά» αναφέρει το Eurogroup, σε ανακοίνωσή του αναφορικά με το σχέδιο για τη δημιουργία ενός ψηφιακού ευρώ.

Σύμφωνα με το συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών, ένα σωστά σχεδιασμένο ψηφιακό ευρώ που είναι ασφαλές, εύκολο στη χρήση και ευρέως προσβάσιμο στο κοινό έχει τη δυνατότητα να ενθαρρύνει την καινοτομία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και να προσφέρει σημαντικά οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη.

Μπορεί επίσης, να ενισχύσει τη χρηματοπιστωτική και νομισματική κυριαρχία της ευρωζώνης και να συμβάλει στη συνολική λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, βασιζόμενη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και δέσμευση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, και έχει σημασία για τον διεθνή ρόλο του ευρώ.

Το Eurogroup αναφέρει ότι στις 14 Ιουλίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να ξεκινήσει έρευνα για την πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ. Η φάση της έρευνας θα διαρκέσει 24 μήνες και στοχεύει στην αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων σχετικά με το σχεδιασμό και τη διανομή.

Προκειμένου να είναι επιτυχής, η πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ πρέπει να είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό εγχείρημα, υποστηριζόμενο από το ευρωπαϊκό κοινό και με στέρεη δημοκρατική βάση.

Το Eurogroup υποστηρίζει το έργο που επιτελείται από το Ευρωσύστημα και την Επιτροπή για ένα ψηφιακό ευρώ. Αυτή η ερευνητική εργασία πρέπει να βασιστεί σε προσεκτική και ενδελεχή ανάλυση και θα εμπλουτιστεί από τις απόψεις των μελών του Eurogroup κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Το ψηφιακό ευρώ είναι ένα σύνθετο και σημαντικό έργο με δυνητικά εκτεταμένες επιπτώσεις για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την ΟΝΕ στο σύνολό της.

Ως εκ τούτου, το Eurogroup συμφώνησε να επανεξετάζει τακτικά αυτό το θέμα και να συζητά τις διάφορες διαστάσεις του, ιδίως με έμφαση στην πολιτική τους σημασία.

«Αυτό θα μας επιτρέψει να παρέχουμε σαφείς απόψεις σχετικά με τους γενικούς στόχους και τις πολιτικές διαστάσεις ενός ψηφιακού ευρώ και τους συμβιβασμούς με πλήρη σεβασμό των θεσμικών ρόλων και εντολών όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων.» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Σήμερα, το Eurogroup έκανε απολογισμό των μέχρι στιγμής εξελίξεων, βάσει ενημέρωσης της ΕΚΤ και της Επιτροπής για τις αντίστοιχες εργασίες τους. Οι Υπουργοί υποστηρίζουν ένα υψηλό επίπεδο καινοτομίας και φιλοδοξίας κατά τη φάση της έρευνας, στενή παρακολούθηση των αναδυόμενων τάσεων και την ικανότητα αντίδρασης και προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, ενώ αναγνωρίζουν την αντιστάθμιση μεταξύ του σχεδιασμού ενός φιλόδοξου προϊόντος και της ταχείας προόδου.

Η επόμενη θεματική συζήτηση, τον Απρίλιο του 2022, θα αφορά ζητήματα απορρήτου και τον τρόπο με τον οποίο ταιριάζουν με άλλους στόχους πολιτικής, όπως η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, της παράνομης χρηματοδότησης και της φοροδιαφυγής.

Στη συνέχεια, θα στραφούν στις πιθανές επιπτώσεις του ψηφιακού ευρώ στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στη χρήση μετρητών, τον Ιούνιο του 2022.

Και μετά , στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, θα συζητήσουν το ευρύτερο οικοσύστημα γύρω από το ψηφιακό ευρώ και τον ρόλο και τα επιχειρηματικά μοντέλα των διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών παραγόντων σε αυτό το οικοσύστημα, που με τη σειρά του θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα, τον ανταγωνισμό, την καινοτομία και την καινοτομία και την ενσωμάτωση του ψηφιακού ευρώ.

Σχόλια