Ανοικτή Επιστολή προς τον Μακ. Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο.Θα δεχθείτε την κάρτα του «666-πολίτου»; Εμείς λέμε και θα πούμε στεντορείως Όχι! Και όχι μέχρι θανάτου!

Μακαριώτατε! Άγιε του Θεού, ποιμενάρχα! κ.κ. Ιερώνυμε!  Ευλογείτε!
 Δεν γνωρίζω αν υμείς και οι περιστιχούντες την υμετέραν Μακαριώτητα Συνοδικοί Αρχιερείς εν τω συνόλω των, (ως μέλη του ενός συνοδικού σώματος κατά το αποστολικόν: «υμείς εστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους», Α Κορ. 12,27), έχουν επαρκώς εις «βάθος και πλάτος» συνειδητοποιήσει, επί των βαρέων αποφράδων ημερών μας, την απερίγραπτον υπό πάσαν έποψιν, εθο-ηθοπλανητικήν κατάρρευσιν, που ξεπερνά άνευ ίχνους συγκρατήσεως, τα οποιαδήποτε παλαιόθεν όρια, της ολιστικής κατά κυριολεξίαν καταπτώσεως, που με τις πολυσχιδέστερες του αιώνος μας συγκαιρινές συνθήκες αποσυνθέσεως, έναντι των οποίων ωχριούν αυτές των γνωστών παλαιών Ελληνορωμαϊκών χρόνων π.χ. Νέρωνος η Καλιγούλα κ.ο.κ.
Όποιος έχει ως επιστήμων και ερευνητής εντελεχή γνώσιν των ιστορικών χρόνων εμφανίσεως, διακινήσεως, αναπτύξεως, αποδοχής και επιβολής στα αντίστοιχα χωροχρονικά ιστορικά πλαίσια της πρωτοεποχής του Χριστιανισμού, της συνεχούς, ηρωϊκής, ανενδότου διαπάλης των ιερών μεγιστάνων του πνεύματος (ανδρών και γυναικών) των μαρτυρικών θυσιών των, της μέχρις εσχάτης πνοής, αιματηράς εν πολλοίς πτώσεώς των, για την ανατροπήν, υπερνίκησιν, αναστροφήν του προχριστιανικού αβυσσαλέου, διαχύτου, διαλυτικού-μηδενιστικού πνεύματος του κακού στις συγκεκριμένες εκφράσεις του, αυτός θα έχει κατανοήσει:
1) Ότι σήμερα καταρρέει αυτή, αύτη η Υφήλιος!
2) Την δια της Θείας ανοχής περίσφιξιν της Σατανοφόρου επιρροής σε μια Αντίθεον -Αντίχριστον Ανθρωπότητα (παραδώσας αυτήν εις πάθη ατιμίας..... / Ρωμ. 1, 26-27) ρέπουσαν ασμένως σε θανατηφόρον επινόησιν και εκτέλεσιν κάθε μορφής και βαθμού ασελγείας εκτροπήν και ακολασίας! (πληρούσης το της Γενέσεως 3, 6... «Και είπεν Κύριος ο Θεός· ου μη καταμείνη το πνεύμά μου εν τοις ανθρώποις τούτοις εις τον αιώνα, δια το είναι αυτούς σάρκας... απαλείψω τον άνθρωπον, ον εποίησα από προσώπου της γης, από άνθρωπον έως κτήνου και από ερπετών έως πετεινών του ουρανού...».
Αυτό βεβαίως είναι περιφανές για όσους το ηθικό, νοητικό, κοινωνικοπολιτιστικό τους αισθητήριο, διετήρησε και διατηρείται, δυνάμει επαγρυπνήσεως επί του αυτοσεβασμού των, αναβαθμισμένων με την αναλλοίωτη ευαισθησία και ακεραιότητα ως Ανθρώπου, και δη εγνωσμένης υπευθυνότητος έναντι των θρησκευτικών, ηθοθεσμικών, κοινωνικών, εθνικών ελευθεριών μετά της διασώσεως και διαφυλάξεως πάση θυσία της επανασυσταθείσης δι' Ιησού Χριστού ταυτότητος ως ελευθέρας προσωπικότητος (πάντων αυτών δια πολλών και σκληρών αγώνων κατακτηθεισών!)
Ο συνασπισμός των μεμυημένων στην κορυφήν της δραστηριοποιουμένης πυραμίδος της παγκοσμιοποιήσεως και οι μηδενιστικοί της σκοποί κατηγγέλθησαν ήδη υπό επιφανών προσωπικοτήτων επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων π.χ. Vladimir Bucowski, Prof. Dr. Armin Schwibach, Dr. Andreas Putmann, Michael Muller, Hartmut Bachmann, Stefan Herre, Dr. Karim Jackel, Martin Kastler, Andre F. Lichtschlag, Jurgen Liminski, Nathanal Liminski, Dr. Hans Thomas, Dr. Udo Ulfkotte, Juana van de Weyden, Dr. Ekklhart Roter, Claudius Rosenthal, Hanna Pabst, Chain Noll, Dagmar Neubronner, Alexandra Maria Lidner κ.ο.κ.
Στο βιβλίο του Michael Muller υπό τον τίτλον «Die leise Diktatur [Η σιγιλή (ύπουλη) Δικτατορία] - Das Schwinden der Freiheit (Η εξαφάνιση της Ελευθερίας)», Aachen Verlagmm.
Ο σχολιαστής του εγκύρου -γνωστού επιστημονικού περιοδικού Factum (Schwengeler Verlag A.G. 9442 Berneck) καταγγέλλει με παλλομένην αγανάκτησι το Σενάριο του Τρόμου που κατ' εντολήν και πρωτοβουλία της Δοσιλόγου-Προέδρου αποσκοπεί με την κατασκευήν υπερ-ηλεκτρονικών μηχανών να ελέγχει ανά πάσαν στιγμήν και βήμα την βιοτική δραστηριότητα εκάστου πολίτου σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Δια του στεγανού αυτού ολοκληρωτικού ελέγχου συντελείται η εσχάτη αποπροσωποίηση του Ανθρώπου και η μετατροπή του σε ανελεύθερο, άβουλο, δουλικό υποχείριο, καταχωρημένο με αύξοντα αριθμό στον παγκόσμιο κατάλογο δισεκατομμυρίων αριθμών απροσώπων μυρμηγκο-ατόμων, που παρακολουθούνται κινούμενοι από τα κυματοειδή νήματα, όπως οι φιγούρες του θεάτρου σκιών ενός Καραγκιοζοπέκτη Μόλα! Ωστόσο η χώρα μας δεν έμεινε απορφανισμένη τελείως από κρούσεις κωδώνων κινδύνου!
Ένα εξόχως πολύτιμο βιβλίο, προϊόν ακαμάτου εργασίας του Θεολόγου Διονυσίου Μακρή είναι στην διάθεση όσων επιθυμούν υπεύθυνα να ψαύσουν την αλήθεια! Η απαράμιλλη πληροφοριακή του ενημερότητα, τεκμηριωμένη από την επίμοχθη, επιμελή, αυθεντική διερεύνηση των πηγών, με δόκιμο κριτικό πνεύμα και μαχητική ετοιμότητα πιστού αγωνιστού, αναζητεί εις μάτην το όμοιό του! Είναι καθήκον της Εκκλησίας να το συστήσει και του απονείμει το ανάλογο μετάλλιο, ενός πράγματι Στύλου της Ορθοδοξίας και κατ' επέκτασιν του Έθνους μας.
Τον ευχαριστώ από της θέσεως αυτής που μας χάρισε την χαρά ενός Προδρόμου για την Μεγάλη Μάχη! Γιατί όπως επιγράφει το βιβλίο του: «Τυφώνας Παγκοσμιοποίηση»... Τυφώνας ακούεται εκ του μακρόθεν ότι πνέει!
Η Ελλάς! Η Ελλάδα μας θα έδει παγκοσμίως παμψηφεί ως αποδεδειγμένη κάτοχος των περγαμηνών των δικαίων της, να κατέχει πανηγυρικώς την πρώτην θέσιν της υπ' αυτής πνεύματι και θυσία, έναντι των εκατομμυρίων Βαρβάρων-Καννιβάλων, κερδηθείσης κατά τον Β Παγκόσμιον Πόλεμον Ευρωπαϊκής Ελευθερίας και των δημοκρατικών θεσμών!
Αλλά ακριβώς αυτή η Γιγαντόσωμη, Θεία Ηρωΐς, της εν πνεύματι και αληθεία αναδειχθείσης, άπαξ έτι, πρότυπον των Λαών, πρέπει, κατ' εντολήν των ληστρικών οργάνων της Στοάς του διεθνούς Σιωνισμού και Ισλαμισμού, να παύσει να υπάρχει και μάλιστα με την ολοκληρωτικήν απορρόφησιν της γεω-εθνικής της ταυτότητος, της εδαφικής της ακεραιότητος, της αλώσεως του παρελθοντικού της βίου μετά της Ελληνοφλογερής Ορθοδοξίας και της Πίστεως εις τον Τριαδικόν Θεόν! Ακόμα και αν ηδύνατο να ταριχευθεί το σκήνωμά της υπό τινων ζώντων νοσταλγών, θάπρεπε αυθωρεί να κατακαεί!
Γι' αυτό η ταχεία ενεργοποίησις των μέσων και των ελισσωμένων κανονισμών της διεθνούς φενάκης της παγκοσμιοποιήσεως.
Μακαριώτατε Ιεράρχα!
 Ήδη διαγράφεται από της πρώτης διαλυομένης πυκνής αχλύος των μυστικών και ελθώντων παρά ταύτα εις γνώσιν ατίμων-εχθρικών διαβουλεύσεων, εναντίον της πατρίδος μας και της ορθοδόξου πίστεως των επαράτων τεκτονικών στοών μετά του διεθνούς σιωνισμού αλλά και του συνεργούντος μετ' αυτών ισλαμικού τόξου! Διαγράφεται ως είπομεν ο από μακρού σοβών κίνδυνος της συνομοτικής δι' όλων των δυνατών εις αυτούς μέσων επιθέσεως, υποδουλώσεως και εξαφανισμού της Ελλάδος μας!
Θα απετέλει δε τραγικόν τω όντι σφάλμα, να θεωρηθεί η εγγυημένη δι' ασείστων τεκμηρίων διαπίστωσις αυτή ως αποκύημα φαντασίας, ως θα επεδίωκον οι εχθροί μας!
Η από μακρού προγραμματισθείσα και ήδη εν δράσει καταδήλως βοώσα και εις ώτα βαρυκόων, προπαρασκευαστική κατασυκοφάντησις, της πολυπλεύρου-υπούλου εντέχνου διαβολής δια των εξαγορασμένων-μιαρών μέσων παραπληροφορήσεως εναντίον της πατρίδος μας, η βήμα προς βήμα, σχετικώς μακροπρόθεσμος εφαρμοζομένη τακτική της εκπονηθείσης στρατηγικής της ολοσχερούς απαλείψεως της δια χιλιετηρίδων μέχρι τούδε εγνωσμένης αρχαιοελληνικής μας και εθνικής μας ταυτότητος, την αποτελούσαν σκόπελον εις κατατρυχομένας υπό των αναδυομένων, ανεξαλείπτων πλεγμάτων κατωτερότητος, ψευδοευρωπαϊκάς ιδίως χώρας, ευρίσκεται εν εξελίξει!
Είμαστε οι θεμελιωταί των Τεχνών και των Επιστημών· πνευματικών, θεωρητικών και θετικών, όλων των τομέων! Εκείνοι δεν είναι, παρά οι πιθηκίζοντες μιμηταί και πλαγιασταί και μάλιστα το συχνότερον πολλάκις άνευ της απαιτουμένης επαρκείας, ψυχοπνευματικής ιδιοσυγκρασίας προς ακριβή κατανόησιν και αναλυτικήν ορθοτομούσαν μετάδοσιν! Την κακόζηλον δε και αηδή εν πολλοίς ηλιθία υπεροψίαν και εγωπάθειά των επιζητούν εις αφελείς να την αποκρύψουν. Ματαίως όμως! Εξ ου και η συνειδητώς σκοπίμως τελουμένη παραμόρφωσις και πλαστογράφησις της Εθνικής μας ιστορίας, εις την οποίαν συμμετέχουν ανεγκέφαλοι, διεστραμμένοι γηγενείς ανθέλληνες, αναλφάβητοι έσχατοι δουλόφρονες δέκτες των κλεπταποδόχων και της ληστικής συμμορίας των!
Η ανερμάτιστη αλλοίωση, διαστρέβλωση και ανεπιγνώστως βαθμιαία αλλοτρίωσις από αυτήν εαυτήν της ενιαίας παγκάλλου γλώσσης μας των ογδοήκοντα εκατομμυρίων λέξεων μοναδικής περιπτώσεως ανά πάσαν την υφήλιον!
Η εν συναφεία προς την σύγχυσιν της γλώσσης μας, αφορήτως γοερώς κραυγάζουσα λεξιπενία των νεωτέρων, προς δόξαν των σεσηπότων λεπρογλωσσο-ασθενών προκεχωρημένης μορφής, προϊόντων της ανικανότητος, προδοτικής αντιπροσωπεύσεως, διαφθοράς και ανυπαρξίας αληθούς κράτους με ελληνοψύχους κυβερνήτας!
Η πατρίς μας, η Ελλάδα μας, η ανεξιτήλως πρώτη Ευρωπαϊκή χώρα, εξ ης και το όνομα, βάλλεται διαβάλλεται, διαπομπέυεται, διασύρεται, καθυβρίζεται, κακοποιείται, ακρωτηριάζεται δεινοπαθεί αδίκως ως ο Εσταυρωμένος, ως αντίτυπόν Του! Η Ελλάς μας υπό την κατάπτυστον εξαγορασθείσαν ανθελληνικήν, προδοτικήν, δικτατορικήν, φασιστο-κομμουνιστικήν, αντίχριστον ψευδοκυβέρνησιν, εξακολουθεί να δέχεται τους μολυσμένους σιέλους των αλητών, κοινώς καθαρμάτων -δολιοφθορέων των συνειδήσεων μέχρι και αυτών των νηπίων, της Αντιθέου-πολυκεφάλου Ευρωπαϊκής Λερναίας Ύδρας και των λοιπών αφανών και φανερών Gangster (Γκάνκστερ), μεταξύ των οποίων κορδακίζεται ενας αλαζών ως κορυφαίος, για τις πρωτάκουστες υπερήφανες εξαγγελίες οικονομικής μάλιστα ενισχύσεως και υποστηρίξεως όλων των δολοφονικών αμβλώσεων μέχρι και των τελείως διαμορφωμένων ανθρωπίνων προσώπων οκταμήνων νεογνών!
Αυτοκηρύσσεται ως «ιδεολόγος!!!» για την υπ' αυτού ανάδειξη και κυβερνητικήν συμμετοχήν ενός συρφετού διεστραμμένων πάσης μορφής (ανδρών και γυναικών) και αισθάνεται αμήχανος, για την μη αναμενομένην του επιβράβευσιν επισήμως, με το ανώτατον μετάλλιον, μεταβληθέντος εις γελοιογραφικόν, αχαρακτήριστον ένσημον υπερθετικής απανθρώπου κακουργίας, που απονέμει ένας Ανδρείκελον τύποις «βασιλεύς»! Οποίος εξευτελισμός ανεικάστου Εντροπής! Και Ατιμίας!
Αυτοί είναι σήμερον οι διευθύνοντες μοιραίως την Ανθρωπότητα στον Καιάδα, αναβραζούσης με παφλάζοντα κύματα Θαλασσοκολάσεως!
Μακαριώτατε!
Άγιε του Χριστού Ποιμενάρχα!
 Υμείς και οι υφ' υμών (είσθε ο primus under pares) σεβαστοί Αρχιερείς, τι πρόκειται τώρα να πράξετε; Θα δεχθείτε την κάρτα του «666-πολίτου»; Εμείς λέμε και θα πούμε στεντορείως Όχι! Και όχι μέχρι θανάτου! Και αυτό θα το είπουν όχι τα τρισήμυσι εκατομμύρια υπογραφών άνευ των ανηλίκων, αλλά τα επτά (7) εκατομμύρια των Ελληνοψύχων Ορθοδόξων!
Από τα μέχρι τούδε υφ' ημών πεπραγμένα, και υπό την συγκατάθεσιν του συνοδικού περιβάλλοντός σας, διακρίνεται πικρώς η καταθλίβουσα έλλειψις αποτιμήσεως (για να μην είπω συναισθήσεως) της συγκλονιστικής σοβαρότητος, των υπό συγκεκριμένων περιστάσεων, αναφανέντων προβλημάτων! Και της σθεναράς αντιμετωπίσεως χαμαιζήλων, χαμερπών ανθρωπαρίων, φορέων αντιεκκλησιαστικών, αντιχρίστων, αντιεθνικών, αντικοινωνικών θέσεων!
Που είναι η Εκκλησία, όταν ο Νυμφίος της Εκκλησίας, ο Ελευθερωτής - Σωτήρας - Λυτρωτής και Ευεργέτης του Ανθρωπίνου γένους, ο Μέγας Εσταυρωμένος της Παγκοσμίου Ιστορίας εις το διηνεκές, ο ίδιος ο Θεός επί της γης διακωμωδείται και εμπαίζεται μέσα στην πανούργον σκοτίαν κατακολάστου, βδελυράς Σιωπής;
Όταν η ασύλληπτη Αγάπη Του και η αβυσσαλέα υπέρ πάσαν νόησιν αυτοταπείνωσίς του στο απρόσιτο Μυστήριο της Ενσαρκώσεώς Του, όταν αυτός τούτος ο Θεός «ο ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, που ημάς εκ του μη όντος παρήγαγε και παραπεσόντας πάλιν ανέστησεν, έως ημάς εις τον ουρανόν ανήγαγεν...» δια της μέχρι και της τελευταίας ρανίδος του αιματηράς, φόβου και τρόμου φριχτής Του θυσίας, αυτός ο απροσπέλαστος αιώνιος Όντως Ων Θεός εμπαίζεται, πορνοσυλείται υπό σκωληκανθρώπων και υπό των εμέτων αυτών, αφοδευτηρίων υπονόμων σατανοπλήκτων, δαιμόνων χοιρανθρωπαρίων των Γεργεσηνών φρικωδώς καταβλασφημείται, που ευρίσκετο επισήμως η Εκκλησία; Αχ! Ναι! Άγιε Ιεράρχα! Δεν συνεδριάζατε ασυγκίνητοι, την αυτήν στιγμήν της αισχροτέρας προβολής των μέχρι τούδε αιώνων, για τον Βαραββάν «Ιεράρχην»;!! Μεριμνώντας για τα σκύβαλα του Μαμωνά!!; Θα είναι όντως μεγάλος ο Μισθός Σας!
Το εκφράζω απλώς, ως ένας επίσης απλούς ιερεύς, πτωχός τω πνεύματι ιερομένος! Υμίν δέδωται, ως πιστεύετε κρατώντας θριαμβευτικά την ποιμενική σας ράβδον, το διδάσκειν και τηρείν τας εντολάς του Κυρίου και βεβαίως ουχί προς το θεαθήναι!
Και διερωτάται ο απλούς, κάθε πτωχός τω πνεύματι, τι απέγινε εκείνο, το οποίο, άνευ αυτού ου δύναταί τις ζωήν αιώνιον κληρονομήσει, το «αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου...»;
Για να μη, ουδ' ελάχιστον, μία συνοδική εν συσκέψει ιεραρχία επιλαμβάνεται των κατά του Κυρίου ανατριχιαστικών βλασφημιών και δη καθ' ην στιγμήν παραστατικώς εν σκηνή ταινίας υλοποιούνται, πάει να πει ότι η ο Θεός μας ζητάει υπερβολικά και αδύνατα η ότι τα λεγόμενα είναι πλέον απηρχαιωμένα και άνευ σημασίας! Αυτή είναι η απλή συνεπής λογική ενός απλού σκεπτομένου πιστού! Ακριβώς εναντίον αυτής της λογικής, εξανέστη και εξηγέρθη, άνευ της παρουσίας μηδέ ενός και μόνον «αρχιερέως», μία μικρά εκατοντάς απλών , άνευ οφικκίων, ιερέων, μεταξύ των οποίων και η εμπνευσμένη, άγρυπνος ομάς ιερών πατέρων μας από τα μακράν ημών Άγραφα, χειροκρατώντας μετά των λοιπών τον νοερό-θείο πίνακα του ονόματος της αληθούς ζώσης Εκκλησίας, στον ενεργόν, μεγάλον αγώνα της αποδοκιμασίας και αντιστάσεως άνευ όρων και μέχρι θανάτου εναντίων του Αρχηγού και δουλοπαροίκων του σκότους! Μαζί με τους παρόντας ιερείς και δύο πανάξιοι αντιπρόσωποι του «ασθενούς!» γυναικείου φύλου! Ιδού που ευρίσκεται η εμπράγματος αληθής Εκκλησία! Ιδού που είναι ο Κύριος! Πλανώμεθα; Η πλανάσθε; Αλήθεια;!
Μακαριώτατε πατέρα!
 Που είναι η Εκκλησία, όταν ένας ανδροφορών, ακούεται το ανάκουστον, να λέγεται «Μαμά»! Και μια γυναικοφορούσα γυναίκα να λέγεται «Μπαμπάς»!; Η σοδομιστική κτηνωδία προσβάλλει αυτά τα κτήνη, που αναβαθμίζονται ως υπέρτερα στην τάξιν των όντων, από τα αξιολύπητα διεστραμμένα υποκείμενα, όπου ψυχονευροανθρωπολογικές ρίζες, συνυφασμένες αρρήκτως με τον άνδρα (πατέρα) και την γυναίκα (μητέρα) έχουν υποστεί οικτράν παθολογικήν αλλοίωση, υποβιβάζοντας την ανθρωπότητα σε κολαστήρια αγέλη εγκληματικών και εν βάθει διεσπασμένων σχιζοφρενών!
Να παραθέσω, ως εν παρόδω, από τα ονόματα επιφανών νευροψυχιάτρων παγκοσμίως γνωστών, μόνον ένα όπως π.χ. του Karl Jung, που έχουν πολλαχώς διερευνήσει και εγκύρως έχουν αποφανθεί για το βαθέως συνυπάρχον θεοέμφυτον πλέγμα ηθοκεντρικών ορμεμφύτων πρωτοεικόνων και τάσεων περιττεύει! Ο ίδιος ο λόγος του Θεού είναι η μόνη ισχύουσα αλήθεια! Σας είναι ανεπαρκής η αναξιόπιστη;!! Τότε τι σκοπό έχει η πλασματική παρουσία σας, υμών και των Συνοδών Σας;
Τότε εσείς και οι κωλυσιεργούντες ως προς τις θείες εκπάγλου σαφήνειας επιταγές συνομοϊδεάτες, τι και ποιόν αντιπροσωπεύετε; Πάντως τον Θεόν-Χριστόν και την αυτού Εκκλησίαν Όχι!!
Θα έδει εν ενί στόματι και μια καρδία άνευ ελαχίστης ολιγωρίας και δισταγμού, ρητώς και κατηγορηματικώς ως Σύνοδος, με Υμάς ως διευθύνοντα, εν πάση επισημότητι να καυτηριάσετε την Σοδομικήν -κτηνώδη εξαχρείωσιν ως κορυφαίαν αμαρτίαν, προσβάλλουσαν την θείαν εικόνα του Θεού-Δημιουργού, την οποίαν ριζικώς αλλοιώνει, διαστρέφει με το μπόλιασμα της σήψεως και του θανάτου, και που ακριβώς γι' αυτό τους αμετανοήτους τους αναμένει ο ολοσχερής δεύτερος αναπότρεπτος θάνατος «στην λίμνην την καιομένην πυρί και θείω» Αποκ. 21, 8.
Είναι μυθώδη, αξιοσέβαστοι Συνοδικοί Αρχιερείς και Μακαριώτατε ποιμενάρχα, τα παρετεθέντα;
Λέγονται σήμερα αυτά; Και ρωτώ: Συμβαίνουν τα αρχιτερατώδη αυτά που ντροπιάζουν και τα ζώα;
Και αν ναι, τότε η Φωτιά ήδη καίει και η οσμή του δευτέρου θανάτου είναι παρούσα! Εάν όχι, τότε ναυαγούν μέσα, οι λέγοντες, στην οικτράν αυταπάτη και το χονδροειδέστατο-διαβολικό ψέμμα! Αμήν!
Ουαί! Και τρις ουαί τοις οικτρώς πλανωμένοις!!! Και τοις σιωπηλώς συνευδοκούσιν αυτοίς!!!
Που είναι η Εκκλησία; Και που είναι ο πόνος της εις μάτην αναμένης διεγέρσεως αγρύπνου φροντίδος και τα σθεναρά μέτρα που έδει πρώτοι εσείς να λάβετε για την καθ' εκάστην μητρόπολιν, γία την στήριξιν, επιβίωσιν, ενθάρρυνσιν και πολλαπλασιασμού της πολυτέκνου οικογένειας, όταν οι λίαν ευάριθμες υπάρχουσες έως τώρα, αντιμετώπισαν όχι μόνον την εγκληματικήν αδιαφορίαν και εχθρότητα ενός διεφθαρμένου-ανθελληνικού κράτους, αλλά και έμμεσον υπόδειξιν της δια του κακουργήματος της αμβλώσεως περιορισμών και αυτών των ελαχίστων γεννήσεων, με αποτέλεσμα την εξοντωτικήν συρρίκνωσιν που οδηγεί με μαθηματικήν στατιστικήν ακρίβειαν στην απόσβεσιν από του χάρτου, του Ελληνικού Έθνους! Έντός ολίγων δεκαετιών!!!
Δεν γίνεται παρά να ενθυμηθώ εκείνο το «ουαί υμίν...ότι αποδεκατούτε το ηδύοσμον και την άνηθον και το κύμινον...» Ματθ. 23,23.
Δεν νομίζετε, Μακαριώτατε, ότι η υφ' υμάς Σύνοδος εκτός άλλων εφησυχάζει, μεριμνώσα και τυρβάζουσα πολλάκις εις εκάστοτε κενάς η και φιλοπροσωπικάς άνευ της δεούσης σημασίας υποθέσεις προσπερνώντας την γοερώς φωνασκούσαν, συγκύπτουσαν υπό το βάρος των αναγκών πραγματικότητα των δυστήνων οικογενειών; Αλήθεια, δεν σας υπεκίνησε, όπως τον γράφοντα, νοερώς το θέαμα η έστω και καθ' ύπνους το εφιαλτικόν όραμα εκκλησιών τελείως κενών, πιστών ελλείψει, όπου οι εικόνες κλαίουν με τις περίλυπες μορφές των αγίων! όπου οι μίτρες, οι πατερίτσες, οι σάκκοι, τα διτρίκηρα, τα εγκόλπια και ίσως οι μεγάλες γενειάδες καταψαλιδισμένες θα έχουν τεθεί στην γωνιά των αχρήστων, με την μελαγχολικήν επισκοπικήν ύπαρξιν να περιφέρεται έξω των ερημωμένων εκκλησιών της πάλαι σφυζούσης εκ Ζωής μεγάλης μας πατρίδος;
Σεβαστέ μοι Ποιμενάρχα! Που είναι η Εκκλησία; Που είναι η συμπαγής της ως ενός σώματος, μετά των εξυπακουομένων συνοδικών μελών της, θεόκλητη επιβλητική παρουσία, στην αυτονοουμένη της ως εκ θείας προελεύεσεως δύναμις;! (Α Κορ. 12,27) Η μήπως δεν ισχύει το «μη γινώμεθα κενόδοξοι, αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλοις φθονούντες» (Γαλ. 5,22) και συνεπώς η ψιλή ανθρωπάρεσκη σύστασίς της την μετεποίησε σε απλή παρωδία; Γιατί τι άλλο υποδηλώνουν οι πνιγηρές αναθυμιάσεις, όταν συνεδριάζει σε κύκλο αφιερωμένο να αποδεσμεύσει βαρέων αποδεδειγμένων ευθυνών και να επιτύχει την έστω και τύποις την κατόπιν αμερολήπτων, ουδετέρων αρχών ερευνητικής εξετάσεως, εξαγγελθείσαν καταδίκην και φυλάκισιν τυραννικού, απλήστου υπεξαιρέτου των μέσων συντηρήσεως εκ του μόχθου απλών καλογραιών; Υπάρξεων ουχί σπανίως μαστιζομένων υπό ανεχείας και που ως έργον ανέλαβον μετά ζέοντος πόθου να φροντίζουν την ευπρεπή συντήρησιν του Οίκου του Θεού, εντός του οποίου αγρυπνούν και επαγρυπνούν για την συνέχεια του έργου του Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού μετά της ουρανίας Βασιλίσσης και Μητρός του αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας! Ουαί τοις πλανωμένοις!...
Και τώρα, Μακαριώτατε!
Εις τον Ελλαδικόν χώρον ποιμενάρχα!
Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Αρχιερείς!
Οι ως οφείλουν, εις τα κελεύσματα μέχρι θανάτου υπακοής, έτοιμοι προς σωτήριον δράσιν, δια το απειλούμενον προς καταποντισμόν του σκάφους της Εκκλησίας υπό των διηνεκών αγρίων μισελληνικών, αντιχρίστων δυνάμεων! Τι μέλλετε να πράξετε;
Η προηγηθείσα σύντομος σχετικά αναδρομή επί τινων θεμελιωδών δια το Έθνος και την Εκκλησίαν θεμάτων, επιβάλλει πάλιν και πάλιν τας θερμάς επικλήσεις ανανήψεως, πάντων των εν μακαρία αμελεία και αδιαφορία εν ζοφώδη νυκτί υπνοβατούντων, όπως αφυπνιζόμενοι προστρέξουν επί τέλους εις τας επάλξεις του Έθνους μετά θερμών-αδιαλείπτων προσευχών μετανοίας και αμερίστου βοηθείας!
Το αίτημά μας όπως ο Κύριος, ο υποκινών «το θέλειν και το ενεργείν υπέρ της Σωτηρίας», το Πνεύμα το Άγιον, όπερ υπερεντυχγάνει υπέρ ημών στεναγμοίς αλαλήτοις (Ρωμ. 28, 27-28), διενεργήσει και παρ' Υμίν μετά της Συνοδείας Σας, έστω και την 25ην (εικοστήν πέμτην) ώραν της δια θαύματος την θεόθεν σωτήριον ετοιμότητα αμέσου ελληνοψύχου δραστηριότητος δια την Εκκλησίαν του και το αιμόφυρτον Έθνος μας «μη πτοούμενοι εν ουδενί υπό των αντικειμένων, ήτις εστιν ένδειξις απωλείας, Υμίν και Ημών σωτηρίας και τούτο από Θεού, ότι Υμίν και Ημών εχαρίσθη το υπέρ Χριστού όχι μόνον το εις αυτόν πιστεύειν αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν» (Φιλιπ. 1,28-29).
Άγιοι Πατέρες! Σας υπενθυμίζω αυτό που το γνωρίζετε! Η Εκκλησία πάσχει η θριαμβεύει από την έλλειψιν η ύπαρξιν πραγματικών κατά το Ευαγγέλιον του Κυρίου Ιησού Χριστού ποιμένων!
Αυτό είναι το ασφαλές, αλάθητον κριτήριον για τα εν Εκκλησία και τα υπό της Εκκλησίας συμβαίνοντα! Το δε περισσόν εκ του πονηρού! Η του Κυρίου Ημών και Θεού Ιησού Χριστού Εκκλησία δεν διαθέτει ούτε τα μεστά μίσους, εκδικήσεως, διαρπαγής, εξοντώσεως και καταδυναστεύσεως πάσης μορφής άνθρωπο - και μηχανο - καραβάνια, εκπαιδευμένα οπλιταγωγά του θανάτου, προς επιβολήν ενός μαινομένου-μηδενιστικού Εωσφορισμού, ούτε τας αηδείς, διαστρόφους, αποκρύφους τελετάς της διεθνούς Μασωνίας προς ανάδειξιν νέων βαθμοφόρων τρομοκρατών με τις εις τα απόκρυφα υπόγεια βόμβας νετρονίων των Αντιχρίστων Σιωνιστών. Αλλά και ούτε τας υπέρ-ηλεκτρονικάς αλύσεις νέων υπερθετικής κλάσεως ηλεκτρονικών συσκευών, δια την τελεσφόρον - δια παντός οριστικήν εκ του σύνεγγυς παρακολούθησιν και υποδούλωσιν εκάστου πολίτου του παγκοσμίου πληθυσμού, από τους Φουνταμελιστάς κακούργους της νεοϊμπεριαλιστικής, καπιταλιστικής, φασιστικής, ναζιστικής, κομμουνιστικής κ.ο.κ. σημαίας!
Ωστόσο η του Κυρίου Ημών Εκκλησία διαθέτει το αθρυμμάτιστον, υπερφυσικόν, αήττητον, ηφαιστειακόν πύρινο Ξίφος της Αληθείας και του Δικαίου με την εγχάρακτον υπενθύμισιν και προτροπήν δια τους παρά πάσας προτροπάς, έως τέλους αμετανοήτους, διαβολοφρονούντας παραχαράκτας αντικειμένους,
- ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ -
(Α Κορ. 16,28)
«ήτις ου φιλεί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν,
ήτω ανάθεμα!»
 Και το όπλον αυτό υπό τας σημερινάς δόλου, απάτης, ουρανομήκους ψεύδους, δεν επιβάλλεται από την απλώς σκληράν περίπτωσιν εκτάκτου ανάγκης, αλλά από το ανακύψαν πανεθνικόν καθήκον αυτοσυντηρήσεως και αυτοϋπάρξεως έναντι επιβούλων -καταχθονίων δολιοφθορέων ανθελληνικής εκστρατείας και αντορθοδόξου μίσους.
Επιβάλλεται άνευ καιροσκόπου, ανάνδρου αναβολής, στον αναντιρρήτως πλέον Αντίθεον, Αντίχριστον Δεισιδαίμονα και υπό μισανθρωποδαιμόνων κυβερνώμενον κόσμον! Κατά ταύτα έχετε, εστώτες (εάν πιστεύετε τω όντι!) υπό θείαν προστασίαν και δύναμιν, αφού διακηρύξετε και υπομνήσετε στους διώκτες τας συνεπείας, να προβήτε μετά σθένους δια ακαθέκτου καθέτου φοράς του ξίφους, επί τον ψυχικόν τράχηλον των αντιπροσώπων του Αντιχρίστου-κυβερνητικού βασιλείου του Σατανά ήτοι του (666!):
1) Διακηρύξατε δι' επισήμου εγκυκλίου της Συνόδου το «Κατηγορώ» εναντίον του ξενοκινήτου συνονθυλεύματος (με όλων τα ονόματα) που πλαστογραφεί και στραγγαλίζει τα δίκαιά της.
2) Ότι η Εκκλησία τελεί υπό Διωγμόν μιας Φασιστο-ναζιστο -κομμουνιστικο -αμερικανο -καπιταλιστικής ολιγαρχίας, καμουφλαρισμένων εγκαθέτων της Μασωνίας, του συνασπισμένου διεθνούς Σιωνιστικο-Ισλαμικού τόξου και αποκρύφων μετ' αυτών συνεργαζομένων οργανώσεων!
3) Ότι το κύρος της Εκκλησίας και τα συνταγματικώς κατωχυρωμένα δικαιώματά της, ως επισήμου, αναγνωρισμένης Ελληνορθοδόξου Χριστιανικής ομολογίας πίστεως, θα παραμένουν και θα διεκδικούνται ως εσαεί απαραβίαστα, ως ήσαν και είναι, ως υπερχρονική σημαία υπέρ πίστεως και πατρίδος, για τα επτά (7) εκατομμύρια αμιγών Ελληνοψύχων μέχρι θανάτου πιστών!
4)Ότι ο αγών θα είναι πολλαπλούς, αμείωτος και ανένδοτος μέχρι τελικής νίκης, εφ' όλων των τομών που άπτονται της Εκκλησίας! Και μη λησμονείτε! Ο Λόγος του Θεού είναι ζων!
«Ούτοι εν άρμασιν του αθέου μορμολυκείου κράτους (σκιάχτρου) φερόμενοι υπό ανθρωποειδών λειψάνων ανομίας και εσχάτης ατιμίας, ημείς εν ονόματι Θεού, Κυρίου Ημών επικαλεσόμεθα. Αυτοί ήδη συνεποδίσθησαν και έπεσον, ημείς δε ανέστημεν και ανωρθώθημεν!
Μακαριώτατε!
Είσθε ήδη περασμένης ηλικίας και οι ώμοι Σας λίαν εύθραυστοι (όπως κατέδειξε η μέχρι τούδε πολιτεία σας σχετικώς με την ανάληψιν πρωτοβουλιών και ευθυνών δια την διευθέτησιν σοβαρών θεμάτων και μάλιστα επειγόντων της Εκκλησίας! Θα είσθε σε θέση να επωμισθείτε το βάρος και της τελευταίας παραγράφου της διακηρύξεως, εάν φυσικά Υμείς και η Συνοδία σας προβληματιστεί με τα διαλαμβανόμενα; Ο Κύριος οίδεν!
Μετά πάροδον ενός χρονικού διαστήματος μιας έως το πολύ δύο εβδομάδων, εάν το επιθυμείτε,
Να προβείτε στον Επίσημον Εκκλησιαστικόν Έγκυρον αφορισμόν «Μαράν Αθά» (ας είναι ανάθεμα) ονομαστί όλων των Κυβερνητικών προσώπων μετά του Αρχηγού των και κατ' επέκτασιν όλων των μετ' αυτών εγκαθέτων συνωμοτών της αυτής τάξεως και ακολουθίας, που εν πολλοίς είναι γνωστοί!
5) Ο αφορισμός να γνωστοποιηθεί και να αναγνωσθεί εις όλας τας εκκλησίας των καθέκαστα Μητροπόλεων μέχρι και του μικροτέρου χωριού!
Ο αφορισμός αυτός, ο όντως ακρογωνιαίος ογκόλιθος αυτός, ο οποίος είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός «εν ω πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αύξει εις ναόν, άγιον εν Κυρίω, εν ω και Υμείς συνοικοδομείσθε εις κατοικητήριον του Θεού εν Πνεύματι (Εφεσ. 20,22), θα θραύσει τας κεφαλάς των αντικειμένων αρνητών της Ορθοδοξίας και του Έθνους!
Μακαριώτατε!
Αν παραμείνετε εν δειλία και απραξία, όπως έως τώρα, θα μείνετε στις Δέλτους της Εκκλησίας ως ένας νάνος κληρικός άνευ ουσιαστικής σημασίας, σαν τυχαία εν μέσω και άλλων ασημάντων παρελθούσα μορφή! Υπήρξε αυτό η κινητήριος φιλοδοξία, όταν θέσατε την υποψηφιότητα Αρχιεπισκόπου!; Δεν νομίζετε ότι ο απολογισμός είναι πολύ πτωχός και λυπηρός;
Δεν θα ήτο ευγενέστερον, ευαγγελικώτερον, κάτι που εμπνέει ειλικρινή σεβασμόν και υπόληψιν, εάν αυτοβούλως και αβιάστως ηθέλατε παραιτηθεί δι' ένα γεννημένον, μεγάλον ηγέτην των ημερών μας; Εάν πάλιν παρά ταύτα (δια μιας εκ θαύματος μεταμορφώσεως) αίφνης υπό πίστεως και δυνάμεως Θεού εμψυχούμενος και μεταμορφούμενος από μικρός τω σχήματι, σ' έναν χριστιανογίγαντα, νεοφανή Δαυΐδ με την φλογερήν σπάθα του πνεύματος και της πίστεως, στα παφλάζοντα κύματα αφρολασπωμένης-σατανοφόρου αντιθέου, αντιχρίστου ανθελληνικής λύσσης, να τα κατασυντρίβει και καταβυθίζει στα χθόνια βάθη του μηδενός, οποία τιμή και δόξα να συγκαταλέγεσθε στους μεγάλους άνδρες της Εθνικής μας Ιστορίας,
Μακαριώτατε,
προσκυνώ και ασπάζομαι την δεξιάν Σας.
Το αυτό για τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς
Ο των πάντων Τίποτε
π. Χαράλαμπος Αντ. Μπισλάνης.
 Συντάκτης: π. Χαράλαμπος Μπισλάνης
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας